bílý

blanc/blanche, (bledý) pâle

Jím jenom bílé maso.
Je ne mange que de la viande blanche.
ʒə nə mɑ̃ʒ kə də la vjɑ̃d blɑ̃ʃ
Byla bílá jak stěna.
Elle était pâle comme un linge.
εl etε pɑl kɔm œ̃ lε̃ʒ
Byl celý v bílém.
Il était tout habillé de blanc.
il etε tutabije də blɑ̃
Máme to černé na bílém.
C'est écrit noir sur blanc.
setekʀi nwaʀ syʀ blɑ̃
Bílý dům zprávu dementoval.
La Maison Blanche a démenti la nouvelle.
la mεzɔ̃ blɑ̃ʃ a demɑ̃ti la nuvεl
bílý jogurt
yaourt nature
ˈjauʀt natyʀ
bílé pečivo
pain blanc
pε̃ blɑ̃
bílé límečky (úředníci)
cols blancs
kɔl blɑ̃
za bílého dne
en plein jour
ɑ̃ plε̃ ʒuʀ
bílá vrána
merle blanc, oiseau rare
mεʀl blɑ̃ˌ wazo ʀɑʀ