přednost

(klad) avantage m, qualité f, (priorita) priorité f

Rodina má vždycky přednost.
La famille passe avant tout.
la famij pɑs avɑ̃ tu
Dávám přednost... před...
Je préfère... à...
ʒə pʀefεʀ... a
Dej přednost v jízdě! (značka)
Cédez le passage !
sede lə pɑsaʒ !
Kdo měl přednost (v jízdě)?
Qui avait la priorité ?
ki avε la pʀijɔʀite ?
Jeho největší přednost je píle.
C'est l'application qui représente sa plus grande qualité.
se laplikasjɔ̃ ki ʀ(ə)pʀezɑ̃t sa ply gʀɑ̃d kalite