číslo

numéro m, (velikost) taille f, mesure f

Vytočte číslo a...
Composez le numéro et...
kɔ̃poze lə nymeʀo e
Můžete mi dát své telefonní číslo?
Pouvez-vous me donner votre numéro de téléphone ?
puvevu mə dɔne vɔtʀ nymeʀo də telefɔn ?
Jaké je tvé číslo na mobil?
Tu as un numéro de portable ?
ty ɑ œ̃ nymeʀo də pɔʀtabl ?
Můžete mi zavolat na toto číslo.
Vous pouvez me joindre à ce numéro., Je suis joignable à ce numéro.
vu puve mə ʒwε̃dʀ a sə nymeʀoˌ ʒə sɥi ʒwaɲabl a sə nymeʀo
Jaké máš číslo bot?
Quelle est ta pointure ?, Tu portes quelle pointure ?, Tu chausses combien ?
kεl ε ta pwε̃tyʀ ?ˌ ty pɔʀt kεl pwε̃tyʀ ?ˌ ty ʃos kɔ̃bjε̃ ?
Potřebuji (to) o číslo větší.
Il me faut une taille plus grande.
il mə fo yn tɑj ply gʀɑ̃d
Ty jsi ale číslo!
Tu es un vrai/sacré numéro !
ty e œ̃ vʀε/sakʀe nymeʀo !
tvar jednotného i množného čísla (slova)
la forme du singulier et du pluriel
la fɔʀm dy sε̃gylje e dy plyʀjεl
poštovní směrovací číslo
code postal
kɔd pɔstal