okrást

o co voler qqch

Okradli mě!
Je me suis fait volé !
ʒə mə sɥi fε vɔle !
Taxikář nás okradl. (ošidil)
On s'est fait arnaquer par un (chauffeur de) taxi.
ɔ̃ se fε aʀnake paʀ œ̃ (ʃofœʀ də) taksi
Okrádají spící cestující.
Ils dévalisent des passagers dormants.
il devaliz de pasaʒe dɔʀmɑ̃
Okrádáte mě o čas.
Vous prenez mon temps.
vu pʀəne mɔ̃ tɑ̃