podařit se

udělat co réussir, arriver à faire qqch

Nepodařilo se mi...
Je n'ai pas réussi à...
ʒə ne pɑ ʀeysi a
Podařilo se mi tam dostat.
J'ai réussi à y arriver/entrer.
ʒe ʀeysi a i aʀive/ɑ̃tʀe
Podařilo se?
Alors, ça a marché ?
alɔʀˌ sa a maʀʃe ?
Podařilo se splnit cíl.
On a atteint notre but.
ɔ̃na atε̃ nɔtʀ by(t)
Oslava se opravdu podařila.
La fête était une vraie réussite.
la fεt etεtyn vʀε ʀeysit
Je to podařený film.
C'est un film réussi.
setœ̃ film ʀeysi