měnit

changer, (vzájemně směňovat) échanger

To mění situaci.
Ça change la situation.
sa ʃɑ̃ʒ la sitɥasjɔ̃
To na věci nic nemění.
Cela ne fait rien à la chose/à l'affaire.
s(ə)la nə fε ʀjε̃ a la ʃoz/a lafεʀ
To nic nemění na skutečnosti, že...
Ça ne change rien au fait que...
sa nə ʃɑ̃ʒ ʀjε̃ o fεtkə
Neměnil bych s ním.
Je ne changerais pas avec lui.
ʒə nə ʃɑ̃ʒ(ə)ʀε pɑ avεk lɥi
Časy se mění.
Les jours se suivent et ne se ressemblent pas.
le ʒuʀ sə sɥiv e nə sə ʀ(ə)sɑ̃bl pɑ
Člověk míní, Pán Bůh mění.
L'homme propose et Dieu dispose.
lɔm pʀɔpoz e djø dispoz