svítit

éclairer, briller, luire

Svítí slunce.
Il fait (du) soleil.
il fε (dy) sɔlεj
Když nesvítí slunce...
Quand le soleil ne brille pas..., Quand il n'y a pas de soleil...
kɑ̃ lə sɔlεj nə bʀij pɑˌ kɑ̃tilnja pɑ də sɔlεj
Ta žárovka nesvítí.
Cette ampoule ne marche pas.
sεt ɑ̃pul nə maʀʃ pɑ
Nesvítí vám světla. (u auta)
Vos feux/phares ne marchent pas., Vos feux/phares sont éteints.
vo fø/faʀ nə maʀʃ pɑˌ vo fø/faʀ sɔ̃tetε̃
Nenechte svítit! (světla)
Ne laissez pas les lumières allumées !
nə lese pɑ le lymjεʀ alyme !
Viděl jsem, že se tam svítí.
J'ai vu de la lumière dedans.
ʒe vy də la lymjεʀ dədɑ̃
Stůj, svítí červená.
Arrête-toi, le feu est rouge.
aʀεttwaˌ lə fø ε ʀuʒ
Svítili jsme si baterkou na cestu.
On marchait à la lueur d'une torche.
ɔ̃ maʀʃε a la lɥœʀ dyn tɔʀʃ
Nedá se svítit. (nedá se nic dělat)
Rien à faire., (vulg.) Rien à foutre.
ʀjε̃na fεʀˌ ʀjε̃na futʀ