zkusit

essayer, tenter, (otestovat též) examiner

Měli bychom to zkusit.
Nous devrions l'essayer.
nu dəvʀjɔ̃ leseje
Už jsi to zkusil?
Tu l'as déjà essayé ?
ty lɑ deʒa eseje ?
Zkus, jestli to funguje.
Vérifie si ça marche.
veʀifi si sa maʀʃ
Zkuste si to. (oblečení na sebe)
Essayez-le.
esejelə
Mohu si zkusit ty kalhoty?
Je peux essayer ce pantalon ?
ʒə pø eseje sə pɑ̃talɔ̃ ?
Ta strašně zkusila.
Elle a souffert terriblement.
εl a sufεʀ teʀibləmɑ̃