kouřit

fumer

Kouříte?
Vous fumez ?
vu fyme ?
Nekouřím.
Je ne fume pas.
ʒə nə fym pɑ
Přestal jsem kouřit ze dne na den.
J'ai arrêté de fumer du jour au lendemain., J'ai arrêté de fumer d'un jour à l'autre.
ʒe aʀete də fyme dy ʒuʀ o lɑ̃dmε̃ˌ ʒe aʀete də fyme dœ̃ ʒuʀ a lotʀ
Kouří jednu za druhou/jako fabrika.
Il fume cigarette sur cigarette.
il fym sigaʀεt syʀ sigaʀεt
Z komína se kouří.
La cheminée fume.
la ʃ(ə)mine fym