stačit

1(postačovat) suffire, (být dost) être suffisant

Bude to stačit?
Ça va suffire ?
sa va syfiʀ ?
To nestačí.
Ce n'est pas assez., Ça ne suffit pas.
sə nε pɑ aseˌ sa nə syfi pɑ
To by mělo bohatě stačit.
Ça suffira amplement.
sa syfiʀa ɑ̃pləmɑ̃
Stačí!
Assez !
ase !
Stačí, když mi zavoláte.
Il suffit de m'appeler.
il syfi də map(ə)le
Stačí mi (k tomu) papír a tužka.
Il me faut juste un papier et un crayon.
il mə fo ʒyst œ̃ papje e œ̃ kʀεjɔ̃
Stačí říct. (a máš to)
Il n'y a qu'à parler.
ilnja ka paʀle
Stačí si to přečíst.
Il suffit de le lire., Tu n'as qu'à le lire.
il syfi də lə liʀˌ ty na ka lə liʀ
To stačí, aby byl člověk šťastný.
Cela suffit au bonheur.
s(ə)la syfi o bɔnœʀ
Stačilo vám? (o jídle ap.)
Vous avez assez mangé ?
vuzave ase mɑ̃ʒe ?
Mně stačí, co zbude.
Je me contente des restes.
ʒə mə kɔ̃tɑ̃t de ʀεst
Někdy stačí pár dolarů.
Des fois on s'en tire avec quelques dollars.
de fwa ɔ̃ sɑ̃ tiʀ avεk kεlk(ə) dɔlaʀ
Peníze nám stačí tak od výplaty k výplatě.
Nous avons tout juste de quoi joindre les deux bouts.
nuzavɔ̃ tu ʒyst də kwa ʒwε̃dʀ le dø bu
Stačilo málo a byl by vyhrál.
Il a failli gagner.
il a faji gaɲe

2(mít schopnosti) pouvoir, na co suffire à qqch, komu égaler qqn

nestačit na co
ne pas être en mesure de faire qqch
nə pɑzεtʀ ɑ̃ m(ə)zyʀ
Ukázalo se, že na ten úkol nestačí.
Il s'est avéré qu'il n'était pas à la hauteur de cette tâche.
il setaveʀe kil netε pɑ a la ˈotœʀ də sεt tɑʃ
Počkej, nestačím ti!
Attends, j'ai du mal à te suivre !
atɑ̃ˌ ʒe dy mal a tə sɥivʀ !
Sotva jsem si stačil vypít kávu.
J'ai eu à peine le temps de boire mon café.
ʒe y a pεn lə tɑ̃ də bwaʀ mɔ̃ kafe