lepší

meill|eur/-eure, mieux

Je mnohem lepší než...
Il est bien meilleur que...
il ε bjε̃ mεjœʀ kə
To by bylo ještě lepší!
Ce serait tellement mieux !
sə s(ə)ʀε tεlmɑ̃ mjø !
Bylo by lepší promluvit si s ním.
Il vaudrait mieux lui parler.
il vodʀε mjø lɥi paʀle
Je to čím dál lepší.
Ça va de mieux en mieux.
sa va də mjøzɑ̃ mjø
Je to pořád lepší než nic.
C'est toujours mieux que rien.
se tuʒuʀ mjø kə ʀjε̃
Je to změna k lepšímu.
C'est un changement en mieux.
setœ̃ ʃɑ̃ʒmɑ̃ ɑ̃ mjø
Pamatuji lepší časy., Už bylo líp.
J'ai connu des jours meilleurs.
ʒe kɔny de ʒuʀ mεjœʀ
Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.
Il vaut mieux tenir que courir., Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.
il vo mjø t(ə)niʀ kə kuʀiʀˌ œ̃ tjε̃ vo mjø kə dø ty loʀa
mé lepší já
mon meilleur moi
mɔ̃ mεjœʀ mwa