nutit

koho do čeho obliger, (násilím) forcer qqn à (faire) qqch

Nenuťte mě do toho.
Ne me forcez pas.
nə mə fɔʀse pɑ
Nemůžu tě nutit, abys to udělal.
Je ne peux pas t'obliger à le faire.
ʒə nə pø pɑ tɔbliʒe a lə fεʀ
Byli jsme nuceni souhlasit.
Nous ne pouvions qu'être d'accord.
nu nə puvjɔ̃ kεtʀ dakɔʀ
Menší obchody byly nuceny zavřít.
Les petits magasins ont dû fermer.
le p(ə)ti magazε̃ ɔ̃ dy fεʀme
Nenuť se do toho.
Ne te force pas.
nə tə fɔʀs pɑ