nutit

koho do čeho obliger, (násilím) forcer qqn à (faire) qqch

Nenuťte mě do toho.
Ne me forcez pas.
nə mə fɔʀse pɑ
Nemůžu tě nutit, abys to udělal.
Je ne peux pas t'obliger à le faire.
ʒə nə pø pɑ tɔbliʒe a lə fεʀ
Byli jsme nuceni souhlasit.
Nous étions obligés d'être d'accord.
nu etjɔ̃ ɔbliʒe dεtʀ dakɔʀ
Menší obchody byly nuceny zavřít.
Les petits magasins ont dû fermer.
le p(ə)ti magazε̃ ɔ̃ dy fεʀme
Nenuť se do toho.
Ne te force pas.
nə tə fɔʀs pɑ