sám

1(bez společníka ap.) tout seul/toute seule

Nemůžeš tam jít sám.
Tu ne peux pas y aller tout seul.
ty nə pø pɑ i ale tu sœl
Žije sama.
Elle vit toute seule.
εl vi tut sœl
Chci být sám.
Je veux être seul.
ʒə vø εtʀ sœl
Byli jsme sami.
Nous étions seuls.
nuzetjɔ̃ sœl

2(bez cizí pomoci) (de) soi-même, en personne, tout seul/toute seule

Připravila to sama.
Elle l'a préparé elle-même.
εl la pʀepaʀe εlmεm
Šlo to (skoro) samo. (snadno)
C'était du gâteau.
setε dy gɑto
Cukr sám o sobě neškodí.
Le sucre, en lui même, ne nuit pas.
lə sykʀˌ ɑ̃ lɥi mεmˌ nə nɥi pɑ
udělej si sám
fais-le toi-même
fεlə twamεm
Odešel sám od sebe.
Il est parti de lui-même.
il ε paʀti də lɥimεm

3(zdůraznění) (soi-)même

Ty jsi to sám řekl.
Tu l'as dit toi-même.
ty lɑ di twamεm
Budova sama je stará.
L'immeuble, en lui-même, est vieux.
limœblˌ ɑ̃ lɥimεmˌ ε vjø
Sám jsem byl překvapený.
J'étais moi-même surpris.
ʒetε mwamεm syʀpʀi
Buď sám sebou.
Sois toi-même.
swa twamεm
Starej se sám o sebe. (nestarej se)
Occupe-toi de tes oignons.
ɔkyptwa də tezɔɲɔ̃
To se rozumí samo sebou.
Ça va de soi.
sa va də swa
Samo sebou! (samozřejmě)
Bien sûr !
bjε̃ syʀ !