svět

monde m

na/po celém světě
dans le monde entier
dɑ̃ lə mɔ̃d ɑ̃tje
Kvůli tomu se svět nezboří.
Ça ne sera pas la fin du monde.
sa nə s(ə)ʀa pɑ la fε̃ dy mɔ̃d
Svět je malý.
Le monde est petit.
lə mɔ̃d ε p(ə)ti
To svět neviděl!
Ça ne s'est jamais vu !
sa nə se ʒamε vy !
udělat díru do světa
faire un tabac
fεʀ œ̃ taba
To je konec světa (je to daleko).
C'est le bout du monde.
se lə bu dy mɔ̃d