zkoušet

essayer, (znalosti) interroger, (pokoušet se) co tenter qqch

Zkouším se mu dovolat.
J'essaye de lui téléphoner.
ʒesεj də lɥi telefɔne
Zkoušel sis ten svetr?
Tu as essayé ce pull ?
ty ɑ eseje sə pyl ?
Zatím jsem to nezkoušel.
Je ne l'ai pas encore essayé.
ʒə nə le pɑ ɑ̃kɔʀ eseje
Zkoušejte to dál.
Ne baissez pas les bras., Poursuivez vos essais.
nə bεse pɑ le bʀɑˌ puʀsɥive vozesε
Byl jsem zkoušený z matematiky.
J'ai été interrogé en maths.
ʒe ete ε̃teʀɔʒe ɑ̃ mat
Zkoušejí novou hru. (herci)
Ils montent un nouveau spectacle.
il mɔ̃t œ̃ nuvo spεktakl
Zkouší moji trpělivost.
Il teste ma patience.
il tεst ma pasjɑ̃s
Nezkoušej to na mě/na mě vyzrát.
N'essaie pas de me rouler.
nesε pɑ də mə ʀule