milý

cher/chère, (povahou) gent|il/-ille, (a příjemný) agréable

Milý Robine, ... (v dopise)
Cher Robin, ...
ʃεʀ ʀɔbε̃ˌ ...
To je od vás velice milé.
C'est très gentil de votre part/à vous.
se tʀε ʒɑ̃ti də vɔtʀ paʀ/a vu
Je ke mně velice milý.
Il est très gentil avec moi.
il ε tʀε ʒɑ̃ti avεk mwa
To je ale milé překvapení!
Quelle surprise agréable !
kεl syʀpʀiz agʀeabl !
Byl jsem mile překvapen.
J'ai été agréablement surpris.
ʒe ete agʀeabləmɑ̃ syʀpʀi
To je nemilé!
C'est vexant !
se vεksɑ̃ !
Čekalo nás nemilé překvapení.
Une mauvaise surprise nous attendait.
yn mɔvεz syʀpʀiz nuzatɑ̃dε