pokazit

gâcher, gâter

Pokazil jsi nám večer.
Tu nous as gâché la soirée.
ty nuzɑ gɑʃe la swaʀe
Tys to pokazil! (zařízení ap.)
Tu l'as cassé !
ty lɑ kɑse !
Tím nic nepokazíš. (zkus to ap.)
Il n'y a pas de mal à essayer.
ilnja pɑ də mal a eseje