úspěch

succès m, (dosažený výsledek) réussite f

Nemělo to úspěch.
Ça n'a pas bien réussi.
sa na pɑ bjε̃ ʀeysi
Dosáhli jsme velkého úspěchu.
Nous nous sommes taillés un énorme succès.
nu nu sɔm taje œ̃nenɔʀm syksε
Jeho film měl obrovský úspěch.
Son film a fait fureur.
sɔ̃ film a fε fyʀœʀ
Je hrdý na své studijní úspěchy.
Il est fier de ses bons résultats scolaires/universitaires.
il ε fjεʀ də se bɔ̃ ʀezylta skɔlεʀ/ynivεʀsitεʀ