mít se

aller, (chystat se) se préparer à faire qqch

Jak se máš?
Ça va ?, Comment vas-tu ?, Tu vas bien ?
sa va ?ˌ kɔmɑ̃ vaty ?ˌ ty va bjε̃ ?
Mám se dobře.
Je vais bien., Ça va (pas mal).
ʒə vε bjε̃ˌ sa va (pɑ mal)
Měj se (hezky).
Bonne journée., Passe du bon temps.
bɔn ʒuʀneˌ pɑs dy bɔ̃ tɑ̃
Měli jsme se báječně.
On a passé un bon moment.
ɔ̃na pɑse œ̃ bɔ̃ mɔmɑ̃
Ty se (ale) máš!
Tu en as de la chance !
ty ɑ̃nɑ də la ʃɑ̃s !
To se máte.
Tant mieux pour vous !, Vous avez de la chance !
tɑ̃ mjø puʀ vu !ˌ vuzave də la ʃɑ̃s !
Měj se na pozoru před...
Prends garde de...
pʀɑ̃ gaʀd də
mít se ke komu (být pozorný)
être empressé auprès de qqn
εtʀ ɑ̃pʀese