být

être

jsem Sarah.
Moi, c'est Sarah.
mwaˌ se saʀa
To jsem já.
C'est moi.
se mwa
Kde jsi/jste?
Où es-tu/êtes-vous ?, (hovor.) Tu es/Vous êtes où ?
u ety/εtvu dɔlaʀˌ ty e/vuzεt u ?
Kde jste byli?
Où étiez-vous ?
u etjezvu ?
Támhle jsou/je to!
Les/Le voilà !
le/lə vwala !
Nejsme spokojeni.
On n'est pas contents., Nous ne sommes pas contents.
ɔ̃ nε pɑ kɔ̃tɑ̃ˌ nu nə sɔm pɑ kɔ̃tɑ̃
Je to pravda?
C'est vrai ?
se vʀε ?
Je tu někdo?
Il y a quelqu'un ?, (hovor.) Y a quelqu'un ?
ilja kεlkœ̃ ?ˌ i a kεlkœ̃ ?
Co je? (co se děje?)
Qu'est-ce qu'il y a ?
kεs kil i a ?
Co je ti?
Qu'est-ce qui t'arrive ?, Qu'est-ce que tu as ?
kεs ki taʀiv ?ˌ kεs kə ty ɑ ?
Je tady/doma?
Il est là/chez lui ?
il ε la/ʃe lɥi ?
Není tady/doma.
Il n'est pas ici/chez lui.
il nε pɑ isi/ʃe lɥi
Kde to je?
Où est-ce ?, (hovor.) C'est où ?
u εs ?ˌ se u ?
Kde to bylo?
Où était-ce ?, (hovor.) C'était où ?
u etεsə ?ˌ setε u ?
Není to daleko.
Ce n'est pas loin.
sə nε pɑ lwε̃
Je něco nového?
Quoi de neuf ?
kwa də nœf ?
To je problém.
Voilà le problème.
vwala lə pʀɔblεm
To je moje věc.
C'est mon affaire.
se mɔ̃ afεʀ
To je jedno.
C'est pas important.
se pɑ ε̃pɔʀtɑ̃
Je dost času.
On a assez de temps.
ɔ̃na ase də tɑ̃
Je mnoho věcí...
Il y a beaucoup de choses...
ilja boku də ʃoz
(Venku) je hrozné vedro.
Il fait trop chaud (dehors).
il fε tʀo ʃo (dəɔʀ)
Je mi špatně/dobře.
Je me sens mal/bien.
ʒə mə sɑ̃mal/bjε̃
Je mi horko/zima.
J'ai chaud/froid.
ʒe ʃo/fʀwa
Není mi dobře.
Je ne me sens pas bien.
ʒə nə mə sɑ̃pɑ bjε̃
Do toho ti nic není.
Cela ne te regarde pas.
s(ə)la nə tə ʀ(ə)gaʀd pɑ
Je mi dvacet pět (let).
J'ai vingt-cinq ans.
ʒe vε̃tsε̃k ɑ̃
Jsou nějaké volné židle?
Il y a des chaises libres ?
ilja de ʃεz libʀ ?
Je mi to jedno/fuk.
Cela m'est égal., Je m'en bats l'œil.
s(ə)la mεegalˌ ʒə mɑ̃ ba lœj
Něco s tím je. (v nepořádku)
Il y a quelque chose qui ne va pas.
ilja kεlk(ə) ʃoz ki nə va pɑ
Něco není v pořádku?
Quelque chose ne va pas ?
kεlk(ə) ʃoz nə va pɑ ?
Není nad... (nic není lepší)
Il n'y a rien de tel que...
ilnja ʀjε̃ də tεl kə
Nebýt jeho...
Sans lui...
sɑ̃ lɥi
Být na tvém místě/tebou...
À ta place...
a ta plas
Buďte tam včas!
Soyez ponctuel !
swaje pɔ̃ktɥεl !
Budu tam.
J'y serai.
ʒi s(ə)ʀe
Bude to těžké?
Ça va être difficile ?, Ça va être dur ?
sa va εtʀ difisil ?ˌ sa va εtʀ dyʀ ?
Kdo bude příštím prezidentem?
Qui sera le prochain président ?
ki s(ə)ʀa lə pʀɔʃε̃ pʀezidɑ̃ ?
Budou problémy.
Il y aura des problèmes.
iljoʀa de pʀɔblεm
Bylo to dávno.
Ça fait longtemps déjà.
sa fε lɔ̃tɑ̃ deʒa
Zrovna jsem četl knihu.
J'étais en train de lire un livre.
ʒetε ɑ̃ tʀε̃ də liʀ œ̃ livʀ
Já jsem spíše na klasickou hudbu.
Moi, je préfère la musique classique.
mwaˌ ʒə pʀefεʀ la myzik klasik
To je toho!
La belle affaire !, Et alors ?
la bεl afεʀ !ˌ e alɔʀ ?
Buď jak buď.
Quoi qu'il en soit.
kwa kil ɑ̃ swa
Je po všem/konec.
C'est fini.
se fini