něco

1(nějaká věc) quelque chose

To je něco jiného.
C'est autre chose., C'est une autre affaire.
setotʀ ʃozˌ setyn otʀ afεʀ
Něco není v pořádku.
Il y a quelque chose qui cloche.
ilja kεlk(ə) ʃoz ki klɔʃ
Není něco v pořádku?
Quelque chose ne va pas ?
kεlk(ə) ʃoz nə va pɑ ?
Potřebuješ ještě něco?
Tu as besoin d'autre chose ?
ty ɑ bəzwε̃ dotʀ ʃoz ?
Musíme s tím něco dělat.
Il faut qu'on fasse quelque chose.
il fo kɔ̃ fas kεlk(ə) ʃoz
Je to něco mezi křeslem a postelí.
C'est à mi-chemin entre un fauteuil et un lit.
seta miʃ(ə)mε̃ ɑ̃tʀ œ̃ fotœj e œ̃ li
Mám něco s kolenem.
J'ai un problème au genou.
ʒe œ̃ pʀɔblεm o ʒ(ə)nu
Něco mě napadlo.
J'ai une idée., Une idée m'est venue à l'esprit.
ʒe yn ideˌ yn ide mε v(ə)ny a lεspʀi
Mohu se vás na něco zeptat?
Je peux vous poser une question ?
ʒə pø vu poze yn kεstjɔ̃ ?
Uděláš pro mě něco?
Tu peux me faire une faveur ?, Tu peux me rendre un service ?
ty pø mə fεʀ yn favœʀ ?ˌ ty pø mə ʀɑ̃dʀ œ̃ sεʀvis ?
Něco (mi) do toho přišlo.
J'ai un empêchement.
ʒe œ̃ ɑ̃pεʃmɑ̃
Dnes večer už něco mám.
Je ne suis pas libre ce soir.
ʒə nə sɥi pɑ libʀ sə swaʀ
Zbylo pro mě něco?
Il en reste pour moi ?
il ɑ̃ ʀεst puʀ mwa ?
Vynechal jsem něco?
J'ai omis quelque chose ?
ʒe ɔmi kεlk(ə) ʃoz ?
Jak můžeš něco takového říct?
Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille ?
kɔmɑ̃ εs kə ty pø diʀ yn ʃoz paʀεj ?
Nepřipomíná ti to něco?
Ça te rappelle quelque chose ?
sa tə ʀapεl kεlk(ə) ʃoz ?
Měla něco se šéfem. (románek)
Il y a eu quelque chose entre elle et son chef.
ilja y kεlk(ə) ʃoz ɑ̃tʀ εl e sɔ̃ ʃεf
Všechno zlé je k něčemu dobré.
À quelque chose malheur est bon.
a kεlk(ə) ʃoz malœʀ ε bɔ̃
To by bylo něco!
Ça serait quelque chose !
sa s(ə)ʀε kεlk(ə) ʃoz !
Jen kdyby něco. (pro jistotu)
Juste au cas où.
ʒyst o kɑ u
něco na způsob...
un semblant de...
œ̃ sɑ̃blɑ̃ də

2(trocha, kousek) un peu

Bylo něco po šesté.
Il était six heures passées.
il etε sizœʀ pɑse
Trvá to něco přes hodinu.
Cela dure/prend un peu plus d'une heure.
s(ə)la dyʀ/pʀɑ̃ œ̃ pø plys dyn œʀ
Je mu něco přes padesát.
Il a dépassé la cinquantaine.
il a depɑse la sε̃kɑ̃tεn
Kup něco na zub.
Achète quelque chose à grignoter.
aʃεt kεlk(ə) ʃoz a gʀiɲɔte
Dáme si něco malého (k jídlu).
On prend une bouchée.
ɔ̃ pʀɑ̃ yn buʃe
o něco víc
un peu plus
œ̃ pø plys