stát2

coûter, faire, (zasluhovat) valoir la peine

Kolik to stojí?
Ça coûte combien ?, Ça fait combien ?
sa kut kɔ̃bjε̃ ?ˌ sa fε kɔ̃bjε̃ ?
Stojí to pět eur kus.
Ça coûte/fait cinq euros la pièce.
sa kut/fε sε̃k øʀo la pjεs
Stálo nás to asi...
Ça nous a coûté environ...
sa nuza kute ɑ̃viʀɔ̃
Stojí to majlant.
Ça coûte une fortune.
sa kut yn fɔʀtyn
to stojí, co to stojí., Stůj co stůj.
Ça coûtera ce que cela coûtera !, Coûte que coûte.
sa kɔut(ə)ʀa sə kə s(ə)la kɔut(ə)ʀa !ˌ kut kə kut
Stálo ho to skoro život.
Ça lui a presque coûté la vie.
sa lɥi a pʀεsk kute la vi
Stojí to hodně námahy.
Ça coûte beaucoup de peine.
sa kut boku də pεn
Stojí to za to?
Est-ce que ça vaut le coup ?
εs kə sa vo lə ku ?
Stojí to za to/tu námahu.
Ça vaut la peine.
sa vo la pεn
Stojí to za vidění/pokus.
Ça vaut la peine de le voir/d'essayer.
sa vo la pεn də lə vwaʀ/deseje
Stojí to za úvahu.
Ça mérite réflexion., Ça vaut la peine d'y penser.
sa meʀit ʀeflεksjɔ̃ˌ sa vo la pεn di pɑ̃se
Nestojí to za to.
Ça ne vaut pas la peine/le coup.
sa nə vo pɑ la pεn/lə ku
To nestojí za zmínku.
Ça ne vaut pas la peine d'être mentionné., Ça ne mérite pas d'être mentionné.
sa nə vo pɑ la pεn dεtʀ mɑ̃sjɔneˌ sa nə meʀit pɑ dεtʀ mɑ̃sjɔne
Nic, co by stálo za zmínku/řeč.
Rien qui vaille la peine d'être mentionné.
ʀjε̃ ki vaj la pεn dεtʀ mɑ̃sjɔne
Ten výlet stál opravdu za to.
L'excursion était super bien.
lεkskyʀsjon etε sypεʀ bjε̃
(vulg.) Stojí to za prd/hovno/houby.
C'est de la merde.
se də la mεʀd
Nestojí to za nic.
Ça ne vaut rien.
sa nə vo ʀjε̃
To nestojí za řeč. (na poděkování)
Cela ne vaut pas la peine d'en parler., Il n'y a pas de quoi., Je vous en prie.
s(ə)la nə vo pɑ la pεn dɑ̃ paʀleˌ ilnja pɑ də kwaˌ ʒə vuzɑ̃ pʀi