zajít

kam aller qqpart, pro koho/co (přinést, přivést) aller chercher qqn/qqch

Zajdi pro něj.
Va le chercher.
va lə ʃεʀʃe
Zajdu na nákup.
Je vais faire les courses.
ʒə vε fεʀ le kuʀs
Nezajdeme (si) někam dneska večer?
Et si on sortait ce soir ?
e si ɔ̃ sɔʀtε sə swaʀ ?
Zítra (k tobě) zajdu. (navštívím tě)
Je vais te voir demain.
ʒə vε tə vwaʀ d(ə)mε̃
Nezajdeš ke mně ve čtvrtek večer?
Tu viens chez moi jeudi soir ?
ty vjε̃ ʃe mwa ʒødi swaʀ ?
Slunce (už) zašlo. (zapadlo)
Le soleil s'est couché.
lə sɔlεj se kuʃe
Zašli příliš daleko!
Ils ont dépassé les bornes !
ilzɔ̃ depɑse le bɔʀn !
Nech si zajít chuť!
Tu peux faire une croix dessus !
ty pø fεʀ yn kʀwa d(ə)sy !