pokračovat

v čem continuer (à faire) qqch, poursuivre qqch, (postupovat) avancer

Pokračujte! (v řeči ap.)
Continuez !, Poursuivez !
kɔ̃tinɥe !ˌ puʀsɥive !
Pokračuj ve čtení/v psaní.
Continue à lire/écrire.
kɔ̃tiny a liʀ/ekʀiʀ
Musím pokračovat? (v řeči ap.)
Faut-il vous en dire plus ?
fotil vuzɑ̃ diʀ ply ?
Práce pokračuje velmi pomalu.
Le travail avance très lentement.
lə tʀavaj avɑ̃s tʀε lɑ̃tmɑ̃