místo1

1place f, endroit m, lieu m

Je to místo volné?
Est-ce que cette place est libre ?, C'est libre ?
εs kə sεt plas ε libʀ ?ˌ se libʀ ?
Zasednul jste mi místo.
Vous avez pris ma place.
vuzave pʀi ma plas
na tvém místě bych...
Moi, à ta place, je...
mwaˌ a ta plasˌ ʒə
Zamluvili jsme si místo pro čtyři. (v restauraci ap.)
Nous avons fait une réservation de quatre places.
nuzavɔ̃ fε yn ʀezεʀvasjɔ̃ də katʀ plas
Jsme na místě. (u cíle)
Nous sommes arrivés., Nous sommes ici., Nous voilà.
nu sɔm aʀiveˌ nu sɔm isiˌ nu vwala
Bezpečnost je na prvním místě.
La sécurité est au premier rang.
la sekyʀite εto pʀəmje ʀɑ̃
Jeho místo zaujme... (nástupce)
Son poste sera repris par...
sɔ̃ pɔst s(ə)ʀa ʀəpʀi paʀ
Potřebujeme více místa.
Nous avons besoin de plus d'espace.
nuzavɔ̃ bəzwε̃ də plys dεspas
Není tu dost místa.
Il n'y a pas assez de place ici.
ilnja pɑ ase də plas isi
Opatrnost je na místě.
La prudence est de règle.
la pʀydɑ̃s ε də ʀεgl
na místě (okamžitě)
sur place
syʀ plas
přímo na/v místě (prováděný)
directement sur place
diʀεktəmɑ̃ syʀ plas

2(zaměstnání) place f, poste m, emploi m

Přišel o místo.
Il a perdu son travail.
il a pεʀdy sɔ̃ tʀavaj
Je teď bez místa.
Actuellement, il est sans emploi.
aktyεlmɑ̃ˌ il ε sɑ̃zɑ̃plwa
Je to člověk na svém místě.
C'est la bonne personne à la bonne place.
se la bɔn pεʀsɔn a la bɔn plas
volná místa (pracovní)
offres d'emploi
ɔfʀ dɑ̃plwa
teplé místečko
poste bien douillet
pɔst bjε̃ dujε