dveře

porte f

Zavři za sebou dveře.
Ferme la porte derrière toi.
fεʀm la pɔʀt dεʀjεʀ twa
zamknout dveře
fermer une porte à clé
fεʀme yn pɔʀt a kle
Přivřel jsem dveře.
J'ai fermé la porte à demi.
ʒe fεʀme la pɔʀt a d(ə)mi
Nechal dveře dokořán.
Il a laissé la porte grande ouverte.
il a lεse la pɔʀt gʀɑ̃d uvεʀt
Počkejte za dveřmi.
Attendez dehors.
atɑ̃de dəɔʀ
Zavřela mi dveře před nosem.
Elle m'a claqué la porte au nez.
εl ma klake la pɔʀt o ne
Potkali jsme se ve dveřích.
Nous nous sommes rencontrés à la porte.
nu nu sɔm ʀɑ̃kɔ̃tʀe a la pɔʀt
Léto je přede/za dveřmi.
L'été frappe à la porte.
lete fʀap a la pɔʀt
zazvonit/zaklepat u čích dveří
sonner/frapper à la porte de qqn
sɔne/fʀape a la pɔʀt
den otevřených dveří
journée porte(s) ouverte(s)
ʒuʀne pɔʀt uvεʀt
nechat (si) otevřené dveře (v záloze ap.)
se ménager une porte de sortie
sə menaʒe yn pɔʀt də sɔʀti