někdy

quelquefois, parfois, (opakovaně) de temps en temps

někdy kolem roku 1975
aux alentours de l'an 1975
ozalɑ̃tuʀ də lɑ̃ milnœfsɑ̃swasɑ̃tkε̃z
Někdy se mi zdá...
Des fois, il me semble...
de fwaˌ il mə sɑ̃bl
Zavoláš mi někdy?
Tu m'appelles un de ces jours ?
ty mapεl œ̃ dse ʒuʀ ?
Přijď nás někdy navštívit.
Viens nous voir un jour.
vjε̃ nu vwaʀ œ̃ ʒuʀ
Viděl jsi už někdy něco takového?
Tu as déjà vu une chose pareille ?
ty ɑ deʒa vy yn ʃoz paʀεj ?
Už jsi to někdy zkoušel?
Tu l'as déjà essayé ?
ty lɑ deʒa eseje ?