dobře

bien

Tak dobře. (souhlas)
D'accord.
dakɔʀ
Dobře! (uznání)
Bien fait !
bjε̃ fε !
To zní dobře. (návrh ap.)
Ça sonne bien.
sa sɔn bjε̃
Udělal jsi dobře.
Tu as bien fait.
ty ɑ bjε̃ fε
Není mi dobře.
Je ne me sens pas bien.
ʒə nə mə sɑ̃pɑ bjε̃
Myslí to dobře, ale...
Il est bien intentionné, mais...
il ε bjε̃nε̃tɑ̃sjɔneˌ mε
Dobře mu tak!
Il l'a bien mérité !
il la bjε̃ meʀite !
Je to dobře placené místo.
C'est un poste bien payé/rémunéré.
setœ̃ pɔst bjε̃ peje/ʀemyneʀe
Tvrdý alkohol mi nedělá dobře.
Je ne supporte pas les alcools forts.
ʒə nə sypɔʀt pɑ lezalkɔl fɔʀ
Měj se dobře.
Porte-toi bien.
pɔʀttwa bjε̃
Mám se dobře.
Je vais bien., Ça va (pas mal).
ʒə vε bjε̃ˌ sa va (pɑ mal)
Dobře se bavte!
Amusez-vous bien !
amyzevu bjε̃ !
Všude dobře, doma nejlíp.
On est toujours mieux chez soi.
ɔ̃nε tuʒuʀ mjø ʃe swa