doplnit

co (učinit plným) compléter, rendre complet, (naplnit) remplir

Musíme doplnit palivo.
Il nous faut prendre de l'essence.
il nu fo pʀɑ̃dʀ də lesɑ̃s
Doplňte chybějící slova.
Complétez par les mots qui manquent.
kɔ̃plete paʀ le mo ki mɑ̃k
Chcete (ještě) něco doplnit? (dodat)
Avez-vous quelque chose à ajouter ?
avevu kεlk(ə) ʃoz a aʒute ?
Jen bych doplnil, že...
J'ajouterais juste que...
ʒaʒut(ə)ʀε ʒyst kə
Měl by sis doplnit jídelníček o vitamíny.
Tu devrais enrichir ton alimentation en vitamines.
ty dəvʀε ɑ̃ʀiʃiʀ tɔ̃ alimɑ̃tasjɔ̃ ɑ̃ vitamin
Výborně se doplňujeme.
Nous nous complétons parfaitement.
nu nu kɔ̃pletɔ̃ paʀfεtmɑ̃
jen pro doplnění
juste pour compléter
ʒyst puʀ kɔ̃plete