omluvit

excuser, pardonner

Omluvte mě na chvilku!
Excusez-moi pour un instant !
εkskyzemwa puʀ œ̃nε̃stɑ̃ !
Omluvte prosím moji špatnou angličtinu.
Excusez mon mauvais anglais.
εkskyze mɔ̃ mɔvεzɑ̃glε
To nelze omluvit.
C'est inexcusable.
setinεkskyzabl
Je z výuky omluvený.
Son absence est justifiée.
sɔnapsɑ̃s ε ʒystifje
Omluvte mě, že vyrušuji.
Excusez-moi de vous déranger.
εkskyzemwa də vu deʀɑ̃ʒe
omluvit se za co
s'excuser de qqch
sεkskyze
Měl by ses mu omluvit.
Tu devrais t'excuser devant lui.
ty dəvʀε tεkskyze d(ə)vɑ̃ lɥi
Velice se omlouváme.
Toutes nos excuses.
tut nozεkskyz
Za to se nemusíte omlouvat.
Vous n'avez pas à vous en excuser.
vu nave pɑ a vu ɑ̃ εkskyze