zacházet

s kým traiter qqn, (používat) s čím manier, utiliser qqch

Zacházej s tím opatrně.
Manie-le avec précaution.
manilə avεk pʀekosjɔ̃
Umíte zacházet s počítačem?
Êtes-vous compétent en informatique ?
εtvu kɔ̃petɑ̃ ɑ̃nε̃fɔʀmatik ?
Zachází s ní hrozně.
Il la traite rudement.
il la tʀεt ʀydmɑ̃
Zachází s nimi v rukavičkách.
Il prend des gants avec eux.
il pʀɑ̃ de gɑ̃ avεk ø
Nebudu zacházet do podrobností.
Je ne vais pas entrer dans le détail.
ʒə nə vε pɑ ɑ̃tʀe dɑ̃ lə detaj
Slunce (už) zachází. (zapadá)
Le soleil se couche.
lə sɔlεj sə kuʃ