zač

(de) quoi

Co je to zač? (kdo to je)
Qui est-ce ?, (hovor.) C'est qui ?
ki εs ?ˌ se ki ?
Co je to zač? (co to je)
Qu'est-ce que c'est ?, (hovor.) C'est quoi ?
kεs kə se ?ˌ se kwa ?
Ukázal, co je zač.
Il a montré son vrai visage.
il a mɔ̃tʀe sɔ̃ vʀε vizaʒ
Já mu ukážu, zač je toho loket!
Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.
ʒə vε lɥi mɔ̃tʀe də kεl bwɑ ʒə mə ʃof
Není zač. (na poděkování)
(Il n'y a) pas de quoi., De rien.
(ilnja) pɑ də kwaˌ də ʀjε̃