klidně

tranquillement, (nehybně) sans bouger, (bez problému) facilement

Klidně! (přitakání)
Pas de problème !
pɑ də pʀɔblεm !
Klidně přijď.
N'hésite pas à venir.
nezit pɑ a v(ə)niʀ
Klidně by se to mohlo stát.
Ça pourrait facilement arriver.
sa puʀε fasilmɑ̃ aʀive
Klidně bych si to mohl dovolit.
Je pourrais facilement me le permettre.
ʒə puʀε fasilmɑ̃ mə lə pεʀmεtʀ
Klidně by to udělal.
Il ne se gênerait pas.
il nə sə ʒεn(ə)ʀε pɑ
Klidně to může trvat rok.
Ça peut prendre facilement un an.
sa pø pʀɑ̃dʀ fasilmɑ̃ œ̃nɑ̃
Klidně můžeme říct, že...
Nous pouvons dire que...
nu puvɔ̃ diʀ kə
Seď klidně!
Reste tranquille !
ʀεst tʀɑ̃kil !
Vypadal klidně.
Il avait l'air tranquille.
il avε lεʀ tʀɑ̃kil