uvést

1donner, mettre, indiquer

Uvedu příklad.
Je vous donne un exemple.
ʒə vu dɔn œ̃nεgzɑ̃pl
Neuvedli žádné důvody...
Ils n'a fourni aucune raison...
il na fuʀni okyn ʀεzɔ̃
Uveďte své jméno a příjmení.
Indiquez votre prénom et votre nom.
ε̃dike vɔtʀ pʀenɔ̃ e vɔtʀ nɔ̃

2(do jistého stavu) mettre, induire, (do chodu) mettre (en route)

Uvedl jsi mě do rozpaků.
Tu m'as mis dans l'embarras.
ty mɑ mi dɑ̃ lɑ̃baʀa
Abych vás uvedl do obrazu...
Pour vous mettre au courant...
puʀ vu mεtʀ o kuʀɑ̃
Uvedl nás dovnitř.
Il nous a fait entrer., Il nous a introduits.
il nuza fε ɑ̃tʀeˌ il nuza ε̃tʀɔdɥit
Pořad uváděl/uvádí...
L'émission présentée par...
lemisjon pʀezɑ̃te paʀ
Warner Bros. uvádí...
Warner Bros. présente...
waʀnœ̃ʀ bʀɔs pʀezɑ̃t
uvést věci/to na pravou míru
corriger le tir
kɔʀiʒe lə tiʀ
uvést do pořádku
(re)mettre en ordre
(ʀə)mεtʀ ɑ̃nɔʀdʀ