ověřit

vérifier, certifier, (dokument ap.) authentifier

Už jsem si to ověřil.
Je l'ai déjà vérifié.
ʒə le deʒa veʀifje
Ověřte si, zda/že...
Vérifiez si/que...
veʀifje si/kə
Nechte si to notářsky ověřit.
Faites vous faire une certification notariée.
fεt vu fεʀ yn sεʀtifikasjɔ̃ nɔtaʀje
notářsky ověřený
notarié
nɔtaʀje