přihlásit (se)

déclarer, koho kam faire inscrire qqn à qqch

Přihlas se u mě/mého kolegy.
Présente-toi moi/à mon collègue.
pʀezɑ̃ttwa mwa/a mɔ̃ kɔlεg
Musím se nejdřív přihlásit v hotelu.
Je dois me présenter d'abord à la réception de l'hôtel.
ʒə dwa mə pʀezɑ̃te dabɔʀ a la ʀesεpsjɔ̃ də lɔtεl
Musíš se nejdřív přihlásit do systému. (na počítači)
Tu dois te connecter d'abord au système.
ty dwa tə kɔnεkte dabɔʀ o sistεm
Přihlásil jsem se do jazykového kursu.
Je me suis inscrit à un cours de langue.
ʒə mə sɥi ε̃skʀi a œ̃ kuʀ də lɑ̃g
Přihlásil jsem se na vysokou školu.
Je me suis inscrit à l'université.
ʒə mə sɥizε̃skʀi a lynivεʀsite
Přihlásil jsem se jako dobrovolník na...
Je me suis porté volontaire pour...
ʒə mə sɥi pɔʀte vɔlɔ̃tεʀ puʀ
Přihlaste se, pokud něčemu nerozumíte.
Levez la main, si vous ne comprenez pas quelque chose.
l(ə)ve la mε̃ˌ si vu nə kɔ̃pʀəne pɑ kεlk(ə) ʃoz
O nalezené věci se nikdo nepřihlásil.
Personne n'a réclamé les objets trouvés.
pεʀsɔn na ʀeklame lezɔbʒε tʀuve
Přihlásili se k zodpovědnosti za pumový útok.
Ils ont revendiqué l'attentat à la bombe.
ilzɔ̃ ʀ(ə)vɑ̃dike latɑ̃ta a la bɔ̃b