porazit

1(přemoci) battre, (v bitvě ap.) vaincre

Porazil všechny soupeře.
Il a battu tous les adversaires.
il a baty tulezadvεʀsεʀ
Nebyl nikdy poražen.
Il n'a jamais été battu.
il na ʒamε ete baty
Byli drtivě/na hlavu poraženi.
On les a battus à plate(s) couture(s)., Ils ont subi une défaite écrasante.
ɔ̃ leza baty a plat kutyʀˌ ilzɔ̃ sybi yn defεt ekʀazɑ̃t
vítězové a poražení
les vainqueurs et les vaincus
le vε̃kœʀ e le vε̃ky

2(srazit k zemi) abattre, (převrátit) renverser

Porazilo ho auto.
Une voiture l'a renversé.
yn vwatyʀ la ʀɑ̃vεʀse
Porazili ten starý strom.
On a abattu le vieil arbre.
ɔ̃na abaty lə vjεj aʀbʀ
Vstal a porazil židli.
Il s'est levé en renversant la chaise.
il se l(ə)ve ɑ̃ ʀɑ̃vεʀsɑ̃ la ʃεz
Dobytek musel být poražen.
Il a fallu abattre/tuer le bétail.
il a faly abatʀ/tɥe lə betaj