odpovídat

1(být odpovědný) za co être responsable de qqch

Kdo za to (tady) odpovídá?
Qui est le responsable ici ?
ki ε lə ʀεspɔ̃sabl isi ?
Odpovídají za škody.
Ils sont responsables des dégâts.
il sɔ̃ ʀεspɔ̃sabl de degɑ
Neodpovídáme za obsah...
Nous ne pouvons être tenus pour responsables du contenu...
nu nə puvɔ̃ εtʀ t(ə)ny puʀ ʀεspɔ̃sabl dy kɔ̃təny

2(souhlasit) čemu correspondre à qqch

Odpovídá to?
Est-ce que ça correspond ?
εs kə sa kɔʀεspɔ̃d ?
Odpovídají požadavkům.
Ils satisfont aux besoins.
il satisfɔ̃ o bəzwε̃
To odpovídá tomu, co tvrdí.
Cela correspond à ce qu'il dit.
s(ə)la kɔʀεspɔ̃d a sə kil di
Muž odpovídal popisu.
L'homme correspondait/répondait au signalement.
lɔm kɔʀεspɔ̃dε/ʀepɔ̃dε o siɲalmɑ̃