přesvědčit

koho o čem persuader, convaincre qqn de qqch

Přesvědčil jste mě.
Vous m'avez convaincu.
vu mave kɔ̃vε̃ky
Přesvědčila mě, abych počkal.
Elle m'a persuadé d'attendre.
εl ma pεʀsɥade datɑ̃dʀ
Nenechá se přesvědčit.
Il ne se laisse pas persuader.
il nə sə lεs pɑ pεʀsɥade