nový

nouv|eau/-elle -eaux, (nepoužitý) neuf/neuve

Co je nového?
Quoi de neuf ?
kwa də nœf ?
To není nic nového.
Ce n'est rien de/pas nouveau.
sə nε ʀjε̃ də/pɑ nuvo
Je jako nový.
Il est comme neuf.
il ε kɔm nœf
Nové koště dobře mete.
Ferveur de novice ne dure pas longtemps.
fεʀvœʀ də nɔvis nə dyʀ pɑ lɔ̃tɑ̃
Šťastný Nový rok!
Bonne Année !
bɔn ane !
nové brambory
pommes de terre nouvelles
pɔm də tεʀ nuvεl
nové koření
piment m (de la Jamaïque)
pimɑ̃ (də la ʒamaik)
zbrusu nový
battant/flambant neuf/neuve
batɑ̃/flɑ̃bɑ̃ nœf/nœv
novější
plus nouv|eau/-elle
ply nuvo/εl
nejnovější verze
version la plus récente
vεʀsjɔ̃ la ply ʀesɑ̃t
nejnovější zprávy (poslední dostupné)
informations les plus actuelles
ε̃fɔʀmasjɔ̃ le plyzaktyel