těžce, těžko

lourdement, gravement, (s obtížemi) difficilement

(To je) těžko říct.
(C'est) difficile à dire.
(se) difisil a diʀ
Je mi těžko. (od žaludku)
J'ai mal à l'estomac.
ʒe mal a lεstɔma
Byl těžce (z)raněn ve válce.
Il a été gravement blessé pendant la guerre.
il a ete gʀavmɑ̃ blεse pɑ̃dɑ̃ la gεʀ
Těžce pracovala, aby...
Elle travaillait dur pour...
εl tʀavajε dyʀ puʀ
Šlo to (jen) hodně těžko.
Ça allait avec de grandes difficultés.
sa alε avεk də gʀɑ̃d difikylte
těžce nemocný
gravement malade
gʀavmɑ̃ malad
těžko dostupný
difficilement accessible
difisilmɑ̃ aksesibl
těžce vydělaný/vybojovaný
durement gagné
dyʀmɑ̃ gaɲe