schovat

cacher, (uložit kvůli zachování) garder, conserver

Kam jsi to schoval?
Où est-ce que tu l'as caché ?
u εs kə ty lɑ kaʃe ?
Schoval jsem to před ním.
Je l'ai caché devant lui., Je le lui ai caché.
ʒə le kaʃe d(ə)vɑ̃ lɥiˌ ʒə lə lɥi ε kaʃe
Schovej se!
Cache-toi !
kaʃtwa !
Schovejte si lísteček. (k reklamaci ap.)
Gardez/Conservez le reçu., Gardez/Conservez le ticket (de caisse).
gaʀde/kɔ̃sεʀve lə ʀ(ə)syˌ gaʀde/kɔ̃sεʀve lə tikε (də kεs)
Schovávám si staré sešity.
Je garde mes vieux cahiers (d'exercices).
ʒə gaʀd me vjø kaje (dεgzεʀsis)
Někde se schovává.
Il se cache quelque part.
il sə kaʃ kεlk(ə) paʀ
schovat co do kapsy
cacher/mettre qqch dans la poche
kaʃe/mεtʀ dɑ̃ la pɔʃ