zastavit se

1(ustat v pohybu) s'arrêter

Zastavily se mi hodinky.
Ma montre s'est arrêtée.
ma mɔ̃tʀ setaʀete
Celý den jsem se ani nezastavil.
Je n'ai pas arrêté de toute la journée.
ʒə ne pɑ aʀete də tut la ʒuʀne
Ten se nezastaví před ničím!
Il ne reculera devant rien !
il nə ʀ(ə)kyl(ə)ʀa d(ə)vɑ̃ ʀjε̃ !

2(zajít někam) u koho aller voir qqn, (zaskočit) passer chez qqn

Zastavte se (někdy) na kus řeči!
Passez chez moi (un jour) !
pɑse ʃe mwa (œ̃ ʒuʀ) !
Zastavím se později.
Je viendrai plus tard.
ʒə vjε̃dʀe ply taʀ
Zastavím se pro tebe za hodinu.
Je vais te chercher dans une heure.
ʒə vε tə ʃεʀʃe dɑ̃zyn œʀ
Nyní bych se chtěl zastavit u...
Maintenant, je voudrais m'arrêter au problème de...
mε̃t(ə)nɑ̃ˌ ʒə vudʀε maʀete o pʀɔblεm də