chvíle, chvilka

1(časový úsek) moment m, instant m

Pojď sem na chvíli.
Viens ici pour un moment.
vjε̃ isi puʀ œ̃ mɔmɑ̃
Byl tady před chvílí.
Il étaitici il y a un instant.
il etεtisi ilja œ̃nε̃stɑ̃
Budu tam za chvíli.
Je serai là dans un instant.
ʒə s(ə)ʀe la dɑ̃zœ̃nε̃stɑ̃
Počkej chvilku!
Attends un peu !
atɑ̃ œ̃ pø !
Bude to chvíli trvat.
Cela va durer un peu.
s(ə)la va dyʀe œ̃ pø
Chvílemi se mi zdá...
Par moments, il me semble...
paʀ mɔmɑ̃ˌ il mə sɑ̃bl

2(časový bod) moment m, instant m

v tuto chvíli
dans ce moment
dɑ̃ sə mɔmɑ̃
od této chvíle
à partir de cet instant, dès cet instant
a paʀtiʀ də sεt ε̃stɑ̃ˌ dε sεt ε̃stɑ̃
na poslední chvíli
au dernier moment
o dεʀnje mɔmɑ̃
co chvíle (často)
souvent, fréquemment
suvɑ̃ˌ fʀekamɑ̃
V tu chvíli jsem si to neuvědomil.
À ce moment là, je ne m'en suis pas rendu compte.
a sə mɔmɑ̃ laˌ ʒə nə mɑ̃ sɥi pɑ ʀɑ̃dy kɔ̃t
Měla by se každou chvíli vrátit.
Elle serait de retour d'une seconde à l'autre.
εl s(ə)ʀε də ʀ(ə)tuʀ dyn s(ə)gɔ̃d a lotʀ
Nechává věci na poslední chvíli.
Il laisse les choses au dernier moment.
il lεs le ʃoz o dεʀnje mɔmɑ̃