další

suiv|ant/-ante, (ještě jeden) autre, (druhý) sec|ond/-onde

Další, prosím!
Au suivant, s'il vous plaît !
o sɥivɑ̃ˌ sil vu plε !
Kdo je další (na seznamu)?
Qui est le prochain (sur la liste) ?
ki ε lə pʀɔʃε̃ (syʀ la list) ?
Mohu dostat další? (ještě jeden)
Je peux en avoir un autre ?
ʒə pø ɑ̃navwaʀ œ̃notʀ ?
Budeme mít další dítě.
Nous attendons notre deuxième/troisième... enfant.
nuzatɑ̃dɔ̃ nɔtʀ døzjεm/tʀwɑzjεm... ɑ̃fɑ̃
Potřebujeme ještě další dva.
Il nous en faut encore deux.
il nuzɑ̃ fo ɑ̃kɔʀ dø
Budeme potřebovat dalších 100 tisíc.
On aura encore besoin de 100 mille.
ɔ̃nɔʀa ɑ̃kɔʀ bəzwε̃ də sɑ̃ mil
Na další ulici zabočte doleva.
À la prochaine rue, tournez à gauche.
a la pʀɔʃεn ʀyˌ tuʀne a goʃ
Kdo bude dalším prezidentem?
Qui va être le prochain président ?
ki va εtʀ lə pʀɔʃε̃ pʀezidɑ̃ ?
Máte nějaké další otázky?
Vous avez d'autres questions ?
vuzave dotʀ kεstjɔ̃ ?