blízký

proche, proch|ain/-aine, (sousední) vois|in/-ine

Je z blízké vesnice.
Il est du village voisin.
il ε dy vilaʒ vwazε̃
Kde je nejbližší nemocnice?
Où est l'hôpital le plus proche ?
u ε lɔpital lə ply pʀɔʃ ?
Je to můj nejbližší přítel.
C'est mon ami le plus proche.
se mɔnami lə ply pʀɔʃ
Jsme blízcí příbuzní.
On est des proches parents.
ɔ̃nε de pʀɔʃ paʀɑ̃
Je můj blízký příbuzný.
Il fait partie de ma famille.
il fε paʀti də ma famij
Jsme si velmi blízcí.
Nous sommes très proches.
nu sɔm tʀε pʀɔʃ
Bližší informace viz...
Pour les informations plus détaillées voir...
puʀ lezε̃fɔʀmasjɔ̃ ply detaje vwaʀ
Můžete mi k tomu říct něco bližšího?
Vous pouvez me donner plus de détails ?
vu puve mə dɔne plys də detaj ?
Bližší košile než kabát.
Charité bien ordonnée commence par soi-même.
ʃaʀite bjε̃nɔʀdɔne kɔmɑ̃s paʀ swamεm
při nejbližší příležitosti
à la première occasion
a la pʀəmjεʀ ɔkazjɔ̃
nejbližší rodina
famille proche
famij pʀɔʃ
blízký vztah
relation étroite
ʀ(ə)lasjɔ̃ etʀwat
blízký spolupracovník
proche collaborateur
pʀɔʃ kɔ(l)labɔʀatœʀ
na Blízkém východě
au Proche-Orient
o pʀɔʃɔʀjɑ̃
v blízké/nejbližší budoucnosti
dans un proche/le plus proche avenir
dɑ̃ œ̃ pʀɔʃ/lə ply pʀɔʃ av(ə)niʀ
bližší určení/popis
spécification/description plus détaillée
spesifikasjɔ̃/dεskʀipsjɔ̃ ply detaje