přijet

arriver, venir

Přijeďte k nám někdy na návštěvu.
Venez nous voir un jour.
v(ə)ne nu vwaʀ œ̃ ʒuʀ
Kdy přijedeš?
Quand est-ce que tu viendras ?, (hovor.) Tu viens quand ?
kɑ̃tεs kə ty vjε̃dʀa ?ˌ ty vjε̃ kɑ̃ ?
Hned jak přijede, zavolej mi.
Appelle-moi dès qu'il arrive.
apεlmwa dε kil aʀiv
Přijeli jsme do Barcelony v...
Nous sommes arrivés à Barcelone à...
nu sɔmzaʀive a baʀsəlɔn a
Přijedete pro mě?
Vous venez me chercher ?
vu v(ə)ne mə ʃεʀʃe ?
Přijedu pro tebe na letiště.
Je viens te chercher à l'aéroport.
ʒə vjε̃ tə ʃεʀʃe a laeʀɔpɔʀ
V kolik má ten vlak přijet?
À quelle heure arrive le train ?
a kεl œʀ aʀiv lə tʀε̃ ?
Už přijíždí náš vlak.
Notre train arrive déjà.
nɔtʀ tʀε̃ aʀiv deʒa