nutný

nécessaire

Bylo to nutné?
C'était nécessaire ?
setε nesesεʀ ?
To nebude nutné.
Ça ne sera pas nécessaire.
sa nə s(ə)ʀa pɑ nesesεʀ
Je (naprosto) nutné, aby...
Il est indispensable que...
il εtε̃dispɑ̃sabl kə
Nutně to potřebuju.
J'en ai un besoin urgent.
ʒɑ̃nε œ̃ bəzwε̃ yʀʒɑ̃
Musím s ním nutně mluvit.
Il faut absolument que je lui parle.
il fo apsɔlymɑ̃ kə ʒə lɥi paʀl
To nutně neznamená, že...
Cela ne veut pas forcément dire que...
s(ə)la nə vø pɑ fɔʀsemɑ̃ diʀ kə
V případě nutnosti...
En cas d'urgence...
ɑ̃ kɑ dyʀʒɑ̃s
jen to nejnutnější
le strict nécessaire
lə stʀikt nesesεʀ