hlavně

surtout, (v první řadě) principalement, d'abord, (obzvláště) en particulier

Chodí sem hlavně turisti.
Ce sont surtout les touristes qui viennent ici.
sə sɔ̃ syʀtu le tuʀist ki vjεn isi
Budeme hovořit hlavně o...
On va parler principalement de...
ɔ̃ va paʀle pʀε̃sipalmɑ̃ də
Hlavně že je v pořádku.
Le plus important, c'est qu'il est OK.
lə plyzε̃pɔʀtɑ̃ˌ se kil ε oke
Hlavně klid!
Du calme !
dy kalm !
Hlavně zdraví.
Tant qu'on a la santé.
tɑ̃ kɔ̃na la sɑ̃te