krok

pas m

Udělej dva kroky.
Fais deux pas.
fε dø pɑ
Je to krok kupředu/zpátky.
C'est un pas en avant/arrière.
setœ̃ pɑ ɑ̃ avɑ̃/aʀjεʀ
Je to krok do neznáma.
C'est un pas dans l'inconnu.
setœ̃ pɑ dɑ̃ lε̃kɔny
Byl to krok správným směrem.
C'était un pas dans la bonne direction.
setεtœ̃ pɑ dɑ̃ la bɔn diʀεksjɔ̃
Je to odsud pár kroků.
C'est à deux pas d'ici.
seta dø pɑ disi
Setkáte se s tím na každém kroku.
Vous en trouvez partout.
vuzɑ̃ tʀuve paʀtu
V té tmě jsem neviděl ani na krok.
Dans le noir, je ne voyais rien.
dɑ̃ lə nwaʀˌ ʒə nə vwajε ʀjε̃
Podnikneme nutné kroky.
Nous allons faire/entreprendre les démarches nécessaires.
nuzalɔ̃ fεʀ/ɑ̃tʀəpʀɑ̃dʀ le demaʀʃ nesesεʀ
krok za krokem (postupně)
pas à pas
pɑza pɑ
jet krokem
aller au pas
ale o pɑ